Solvita
Solvita
Solvita
Solvita

Условия за ползване

 


 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на уебсайта www.solvita-bg.eu

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СОЛВИТА ЕООД и посетителите на уебсайта www.solvita-bg.eu
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за СОЛВИТА ЕООД:
Адрес на управление: Област София, община Костинброд, с. Петърч 2234
Булстат: 040392349
Регистрация то ДДС: BG040392349
Управител: Пламен Петков

Чл. 3. (1) Уебсайтът www.solvita-bg.eu предоставя на посетителите информация относно основната дейност и предоставяните услуги от СОЛВИТА ЕООД.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.solvita-bg.eu са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на СОЛВИТА ЕООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на СОЛВИТА ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на СОЛВИТА ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.solvita-bg.eu посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3) Солвита ЕООД ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта за изработка на чаши, след като това е поискано от самите тях. Солвита ЕООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.

(5) Солвита ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(6) Солвита ЕООД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.

(7) Солвита ЕООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(8) В сайта www.solvita-bg.eu посетителите се съгласяват Солвита ЕООД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.solvita-bg.eu

(10) Посетителите на www.solvita-bg.eu в качеството си на физически лица  се съгласяват Солвита ЕООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

(11) Посетителите на www.solvita-bg.eu  могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Солвита ЕООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.solvita-bg.eu от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.solvita-bg.eu считано от 27.12.2018 г.

СОЛВИТА ЕООД
гр. София, 27.12.2018 г.

 

+359 887 135 822

 
 

с. Петърч 2234
община Костинброд, Софийска област
ЖП гара Индустриална зона

 
 
© 2018 Solvita. All rights reserved.